Montering reklampelare

Denna reklampelare skulle flyttas till ny plats på grund av byggandet av Västlänken.

Projektet innefattade bland annat uppförande av TA-plan, kontakt med Ledningskollen för eventuella hinder i mark, markarbete/stenläggning och montering.