Bygge av väderskydd

Projektet involverade uppförande av ett flertal väderskydd i Göteborg och Örebro. Efter godkända ansökningar från trafikkontoret påbörjades projektet med etablering av maskiner och utsättning av de aktuella ytorna. Nedan följer några bilder från en av platserna.

 • 1

  Schaktning för markbädd

  Efter utsättning av arbetsytan påbörjades schaktning.

 • 2

  Montering

  Väderskydd lyftes dit med kran, marken återfylldes och förbereddes för asfaltering.

 • 3

  Asfaltering

  Kontroll av utförd asfaltering.

 • 4

  Montering rutor

  Montering av rutor och finjustering.

Se fler byggprojekt?