En grävmaskinist och en byggarbetare som samtalar

Tjänster

Med professionellt och erfaret yrkesfolk utför Lantz Consulting AB olika typer av entreprenadarbeten inom mark, bygg och dränering/avlopp. Företaget tillhandahåller även tjänster inom transport och besiktning samt tar sig an specialuppdrag med tillverkning av anpassade tillbehör.

Har du en idé som du vill förverkliga? Presentera den för oss så kan vi gemensamt titta på lösningar.

Boka ett möte

Planerar och utför olika slags markarbeten så som schaktning, asfaltering, stenläggning osv. För exempel se nedan:

Markarbeten

Planerar och utför olika typer av byggnationer, så som renovering, tillbyggnad, etc. För exempel på projekt se nedan:

Byggprojekt

Planering och utförande av dränerings- och avloppsarbeten. För exempel se nedan:

Dränerings- och avloppsprojekt

Transporter och kranlyft av olika slag.

Vi kan fungera som en oberoende besökare av mark-, bygg- och dräneringsarbeten.

Tar fram och tillverkar delar/tillbehör till projekt, till exempel speciella fästen eller plåtarbeten.