Välkommen till
Lantz Consulting AB
Lantz Consulting AB är ett entreprenad- och byggföretag med bred kunskap, stort nätverk och nöjda kunder.

Här kan du få hjälp med kreativa och skräddarsydda lösningar, så väl som standardarbeten som dränering och om- / tillbyggnad.

Stor erfarenhet av montering av reklamtavlor och -pelare.
Välkommen till
Lantz Consulting AB
Lantz Consulting AB är ett entreprenad- och byggföretag med bred kunskap, stort nätverk och nöjda kunder.

Här kan du få hjälp med kreativa och skräddarsydda lösningar, så väl som standardarbeten som dränering och om- / tillbyggnad.

Stor erfarenhet av montering av reklamtavlor och -pelare.
Välkommen till
Lantz Consulting AB
Lantz Consulting AB är ett entreprenad- och byggföretag med bred kunskap, stort nätverk och nöjda kunder.

Här kan du få hjälp med kreativa och skräddarsydda lösningar, så väl som standardarbeten som dränering och om- / tillbyggnad.

Stor erfarenhet av montering av reklamtavlor och -pelare.

Välkommen till Lantz Consulting AB

Lantz Consulting AB är ett entreprenad- och byggföretag med bred kunskap, stort nätverk och nöjda kunder.

Här kan du få hjälp med kreativa och skräddarsydda lösningar, så väl som standardarbeten som dränering och om- / tillbyggnad.

Stor erfarenhet av montering av reklamtavlor och -pelare.

Läs mer

TJÄNSTER

Lantz Consulting AB utför olika typer av entreprenadarbeten inom mark, bygg och dränering/avlopp. Företaget tillhandahåller även andra tjänster så som transport, besiktning och specialuppdrag.