Byte av avlopp

Uppdrag hos privatperson. Avloppet var ett uttjänt system som skulle ersättas med nytt.

 • 1

  Det gamla avloppet

  Detta var det gamla avloppet som skulle bytas ut.

 • 2

  Schaktning

  Schaktning ut mot servis.

 • 3

  Nedläggning av rör

  Nya rör lades ner och fallet kontrollerades.

 • 4

  Utfyllnad

  Planering av tomten enligt kundens önskemål av överblivna massor, samt sänkning av mark under utbyggnad för senare tillbyggnad.

 • 5

  Slutförande av markarbete

  Påläggning av ny matjord och avetablering samt genomgång med kund.

Se fler markarbetesprojekt?