Blog Post Grid

Short Code :

Laddstolpe för elbil

Montering av laddbox elbil

uwlls419795 oktober 23, 2020

Kunden ville montera en laddbox för elbil på sin parkeringsplats. Uppdraget omfattade monteringen av laddboxen samt grävning för elkabel till huset.

Read More
Asfalterad mark med stolpstation och cykelställ

Byggnation av cykelplatser

uwlls419795 augusti 31, 2020

Kunden behövde hjälp med uppförande av platser för cykelställ för hyrcyklar på ca 140 platser i Göteborg och Mölndal. I jobbet ingick schaktning och…

Read More
Väderskydd med rutor monterade

Bygge av väderskydd

uwlls419795 augusti 26, 2020

Projektet involverade uppförande av ett flertal väderskydd i Göteborg och Örebro. Efter godkända ansökningar från trafikkontoret påbörjades projektet med etablering av maskiner och utsättning…

Read More

Montering reklampelare

uwlls419795 augusti 26, 2020

Denna reklampelare skulle flyttas till ny plats på grund av byggandet av Västlänken.Projektet innefattade bland annat uppförande av TA-plan, kontakt med Ledningskollen för eventuella…

Read More

Byte av avlopp

uwlls419795 augusti 26, 2020

Uppdrag hos privatperson. Avloppet var ett uttjänt system som skulle ersättas med nytt. 1 Det gamla avloppet Detta var det gamla avloppet som skulle…

Read More

Poolområde

uwlls419795 augusti 17, 2020

Bygge av stor poolanläggning med infällt spabad. Arbetet komplicerades av inbyggnaden av det oregelbundet formade spabadet och sparades trappa, som skulle vara lätt att…

Read More


Laddstolpe för elbil

Montering av laddbox elbil

uwlls419795 oktober 23, 2020

Kunden ville montera en laddbox för elbil på sin parkeringsplats. Uppdraget omfattade monteringen av laddboxen samt grävning för elkabel till huset.

Read More
Asfalterad mark med stolpstation och cykelställ

Byggnation av cykelplatser

uwlls419795 augusti 31, 2020

Kunden behövde hjälp med uppförande av platser för cykelställ för hyrcyklar på ca 140 platser i Göteborg och Mölndal. I jobbet ingick schaktning och…

Read More
Väderskydd med rutor monterade

Bygge av väderskydd

uwlls419795 augusti 26, 2020

Projektet involverade uppförande av ett flertal väderskydd i Göteborg och Örebro. Efter godkända ansökningar från trafikkontoret påbörjades projektet med etablering av maskiner och utsättning…

Read More

Montering reklampelare

uwlls419795 augusti 26, 2020

Denna reklampelare skulle flyttas till ny plats på grund av byggandet av Västlänken.Projektet innefattade bland annat uppförande av TA-plan, kontakt med Ledningskollen för eventuella…

Read More

Byte av avlopp

uwlls419795 augusti 26, 2020

Uppdrag hos privatperson. Avloppet var ett uttjänt system som skulle ersättas med nytt. 1 Det gamla avloppet Detta var det gamla avloppet som skulle…

Read More

Poolområde

uwlls419795 augusti 17, 2020

Bygge av stor poolanläggning med infällt spabad. Arbetet komplicerades av inbyggnaden av det oregelbundet formade spabadet och sparades trappa, som skulle vara lätt att…

Read More